U bent hier: Home / Over ons / Historiek

Historiek

De KU Leuven is een der eerste universiteiten in Europa die heeft gezien hoe belangrijk het is computerspecialisten op te leiden.

Reeds in 1962 werd de graad van burgerlijk ingenieur in de toegepaste wiskunde opgericht. Het programma besloeg één jaar en was toegankelijk voor burgerlijk ingenieurs uit één van de klassieke richtingen, en voor licentiaten wis- of natuurkunde, mits zij eerst een voorbereidend jaar volgden dat gevuld was met een selectie van technische vakken.

Het eigenlijk programma bestond hoofdzakelijk uit toegepaste wiskunde maar bevatte vanaf het begin al wel enkele informatica-vakken (alhoewel de benaming "informatica" nog niet bestond).

De informatica kende een fenomenale groei en creëerde zeer specifieke denkpatronen. Dit kon in één aanvullend jaar onvoldoende tot zijn recht komen.

De KU Leuven reageerde in 1971 op deze evolutie met enkele nieuwe initiatieven:

  • in de faculteit ingenieurswetenschappen werden enkele informatica-vakken in de algemene ingenieursopleiding opgenomen, voornamelijk in de kandidaturen;
  • de graad van burgerlijk ingenieur in de computerwetenschappen werd ingericht. Ook dit was een Europese primeur. De opleiding begon direct na de kandidaturen en nam drie jaar in beslag, zoals de andere ingenieursopleidingen. Het aantal uren hoorcollege en oefeningen werd daardoor meer dan verdubbeld t.o.v. de post-universitaire formule en, wat zeker zo belangrijk was, de assimilatietijd werd gespreid over drie jaar. De meer elementaire vakken konden volledig verteerd worden vooraleer de zwaardere aan bod kwamen;
  • in de faculteit economische wetenschappen werden een aantal vakken beleidsinformatica ingevoerd;
  • gebruik makende van het ruime aanbod richtte de faculteit wetenschappen de aanvullende licentie informatica in. Dit is een tweejarig programma, bestemd voor houders van een ander universitair einddiploma.

In 1982 werd door een gemeenschappelijk initiatief van de faculteiten wetenschappen en toegepaste wetenschappen, een vierjarige licentie informatica opgericht.

De verschillende programma’s evolueerden voortdurend. In 1992 werd een laatste grondige hernieuwing doorgevoerd, de vrucht van een intensieve bezinning.

historiek-bloka.jpgDe wet bleef achterlopen op de realiteit. Geen enkel van de hogergenoemde diploma’s was wettelijk. Ze werden uitgereikt ten wetenschappelijke titel. Een echt bezwaar was dit wel niet. De industrie was zeer gebrand op onze afgestudeerden en zelfs in de staatsadministratie werden de diploma’s aanvaard, en sterk gewaardeerd.

Door het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten van de Vlaamse gemeenschap dat van kracht werd op 1 oktober 1992, werden de verschillende programma’s wettelijk erkend.

In parallel met de studierichtingen is het departement computerwetenschappen ontstaan. Begin 1966 ontstond de "Afdeling Toegepaste Wiskunde en Programmatie", een afdeling die los stond van de departementen binnen de faculteit Ingenieurswetenschappen. Het is ook in die periode dat een cursus Numerieke Analyse en Programmatie werd ingevoerd in de eerste kandidatuur Burgerlijk Ingenieur.

Maar het echte embryo van het Departement Computerwetenschappen ontstond in 1971 toen de afstudeerrichting Ingenieur Computerwetenschappen werd opgericht. De afdeling groeide snel en in 1977 werd verhuisd van blok B naar de helft van de eerste verdieping en een paar lokalen op de vierde verdieping van blok A

Op 1 januari 1978 was het peroneelsbestand als volgt:

  • Academisch personeel L. Buyst, R. Piessens, Y. Willems, J. Lewi, L. Wuytack (deeltijds), A. Haegemans (deeltijds)
  • Vast wetenschappelijk personeel: P. Verbaeten, A. Haegemans, F. Gyssels
  • Tijdelijk wetenschappelijk personeel: A. Bultheel, P. Van Dooren, P. Dierckx, A. Wambecq, E. De Doncker, G. Ballieu, R. Severyns, en deeltijds: P. Detournay, R. Van Rijckel, G. Haeck, R. Van Essche, F. Lemeire
  • Bursalen: M. Bruynooghe, K. De Vlaminck, J. Huens, A. Huysmans, D. Nerinckx, J.P. Wuytack

historiek-ludobuyst.jpghistoriek-yveswillems.jpgTenslotte ontstond het Departement Computerwetenschappen als volwaardig departement naast de andere departementen van de Faculteit Toegepaste Wetenschappen in 1981. Oorspronkelijk waren er drie afdelingen: Informatica, Numerieke Analyse, en Toegepaste Wiskunde en Programmatie. De laatste twee zijn later in 1988 samengevoegd in de afdeling Numerieke Analyse en Toegepaste Wiskunde. De eerste departementsraad heeft plaats op 25 juni 1981. L. Buyst wordt als departementsvoorzitter verkozen.

In 1985 barst het departement alweer uit zijn voegen. Er wordt gedacht aan de derde verdieping van blok A. Ook het computerpark neemt nu een snelle vlucht. In mei 1985 is er een PDP 11/60 (janneke) (HD 120 Mb), PDP 11/34 (mieke) (HD 200 Mb), VAX 11/750 (kim) (HD 400 Mb), VAX 11/750 (maks) (HD 400Mb), PCS (heinz) (HD 67 Mb), Exormacs (turboke) (HD 67 Mb). Er bestaat een experimentele ethernet verbinding tussen de eerste 3 computers. Elk van de computers had een aantal lijnen. Verbindingen met de computers werden gemaakt door het versteken van kabels in een kabelkast.

In augustus 1988 wordt Y. Willems departementsvoorzitter. Op dat moment zijn er reeds 10 Academisch Personeelsleden, 5 vast Wetenschappelijk Personeelsleden, 25 Tijdelijk Wetenschappelijk Personeelsleden, 11 bursalen, en 18 Projectmedewerkers. In 1993 wordt een deel van de derde verdieping van blok A aan het departement toegewezen.

historiek-pierreverbaeten.jpghistoriek-kareldevlaminck.jpghistoriek-annhaegemans.jpg

In augustus 1994 wordt P. Verbaeten als nieuwe departementsvoorzitter verkozen. In die periode worden er ook Spin-offs opgericht. NetVision in 1995 opgericht kent een enorme groei en gaat in 1999 naar de beurs. Later wordt het omgedoopt tot Ubizen. De Internet domein-namen voor België worden door DNS.BE verdeeld dat op het departement is ondergebracht, maar sinds 2000 wordt het een volledig afzonderlijke firma. Het departement is ook deelgenoot in PharmaDM, QMedit (het vroegere BICO), en in Luciad.

Het departement komt op leeftijd. In 1996 gaat L. Buyst op emeritaat en in 1999 volgt J. Lewi. In 1999 wordt 25 jaar CW gevierd.

P. Verbaeten wordt opgevolgd als departementsvoorzitter in augustus 2000 door K. De Vlaminck en in 2004 door A. Haegemans. In 2003 start de Faculteit IngenieursWetenschappen reeds met een nieuw programma van Bachelor, dat pas in 2004 officieel van start gaat. Er wordt druk gewerkt aan de opleidingen voor Master in de informatica, Master in de ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen, en Master in de ingenieurswetenschappen: Wiskundige ingenieurstechnieken.

Sinds 1 augustus 2005 is P. Verbaeten terug departementsvoorzitter.

historiek-bloka-2008.jpghistoriek-bloka-vergaderruimte.jpgMet de groei van het departement kwam de noodzaak tot uitbreiding van de onderzoeks- en onderwijsruimten. In april 2008 werd het vernieuwde gebouw officieel geopend. Twee extra verdiepingen op het bestaande gebouw en een volledig heringericht gelijkvloers is het resultaat van meer dan 2 jaar bouwwerken. Geen containers meer voor het gebouw en ook de noodlokalen in de auditoriagebouwen werden ontruimd. Het vernieuwd gelijkvloers is volledig ingericht voor onderwijs: 2 ruime softwareontwerplabo's, een computerleslokaal, een seminarielokaal met 60 zitplaatsen en een auditorium met 110 zitplaatsen. De verdiepingen 1 tot en 5 zijn volledig ingericht voor onderzoek: burelen, vergaderlokalen en labo's.

Sinds augustus 2010 is R. Cools departementsvoorzitter.